arrowหน้าหลัก arrow ข้อมูลการปกครอง อ.บางปลาม้า
logo.jpg
ประชาสัมพันธ์ด้านบน
 ขอต้อนรับทุกท่าน
www.bpm.police7.net
              เหตุด่วนเหตุร้าย -เบาะแส-สภ.บางปลาม้า ยินดีรับใช้ 
 *
โทร 0-3558-7191  ,0-3558-7372
   * โทรสาร 0-3558-7191

www.bpm.police7.net

                                    สังคมปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ และมั่นใจในตำรวจ             
ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์  มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้
ดยการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติสูงสุด

004-RYL-090606_008.jpg

ผู้บริหาร

  

      พ.ต.อ.วชิระ   ลภเลิศ

      ผกก.สภ.บางปลาม้า

Code 

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
บุคคลากร
50 มือปืนสำคัญ
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม
ข้อมูลการปกครอง อ.บางปลาม้า
แหล่งท่องเที่ยว
ประมวลภาพบรรยากาศงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
คณะ กต.ตร.
รวมลิงค์
ร้องเรียนแจ้งเบาะแส
กระดานข่าว
คู่มือประชาชน
แผนมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าสาธาณูปโภค
ทําอย่างไรเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย
สำนักงานคุ้มครองพยาน
ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลการปกครอง อ.บางปลาม้า PDF พิมพ์ ส่งเมล
แก้ไขโดย Administrator   
วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561

ข้อมูลการปกครอง อ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี

ตำแหน่ง

รายชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายทรงพล   ทิมาศาสตร์

0-3553-5335 ,0-3553-5500

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายณัฐวุฒิ    ประเสริฐสุวรรณ

0-1823-7909 ,0-2421-1922

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายบุญชู       จันทร์สุวรรณ

0-1852-2558

นายอำเภอบางปลาม้า

นายพิชัย         ธิติศักดิ์

0-3558-7519

ตำบล

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ประชากร

กำนัน

เบอร์โทรศัพท์

ชาย

หญิง

รวม

โคกคราม

12

2262

3,771

4,053

7,824

นายธรรมนูญ    มณีอินทร์

0-3540-0226

บางปลาม้า

12

2,293

4,325

4,542

8,867

นายเสน่ห์         รอดโฉมฉิน

0-3541-4124

มะขามล้ม

14

1,465

2,535

2,716

5,251

นายหิรัญ          ดวงจันทร์

0-3541-6334

จรเข้ใหญ่

9

1,282

2,568

2,620

5,188

นายสัญญา        พละเลิศ

0-6101-1087

องครักษ์

7

1,477

2,730

2,941

5,671

นายสมชาย       สง่าแสง

0-1944-6701

ไผ่กองดิน

8

1,525

3,399

3,552

6,951

นายกำพล         จรุงกิจกุล

0-3542-2037

สาลี

8

1,971

3,587

2,547

5,036

นายสำรวม       ลาภโสภา

0-3567-1107

ตะค่า

9

1,596

2,913

3,082

5,995

นายศรีนวล       ศรีเสงี่ยม

0-3558-7847

กฤษณา

7

1,026

1,946

2,025

3,971

นายชัย              ไกรแก้ว

0-9258-0424

บ้านแหลม

5

1,137

2,338

2,537

4,875

นางจริญลักษณ์  อายุวัฒน์

0-3558-7158

บางใหญ่

8

1,175

2,334

2,334

4,668

นายสมาน         ท้วมทวยหาญ

0-3542-4342

วัดดาว

10

1,616

3,123

3,352

6,475

นายปราโมทย์   ศรีเมือง

0-9886-3742

วัดโบสถ์

11

1,259

2,548

2,704

5,252

นายสมควร       ทับทิมเทศ

0-9511-2701

วังน้ำเย็น

7

1,088

2,120

2,194

4,314

นางเบญจมาศ    ข้าวเข็มทอง

0-1930-3350

ตำแหน่ง

รายชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์

สจ.อ.บางปลาม้า เขต 1

นายชาญชัย     ประเสริฐสุวรรณ

0-9836-0343

สจ.อ.บางปลาม้า เขต 2

นายหริพล      พนากิจกุล

0-1314-5945

สจ.อ.บางปลาม้า เขต 3

นายเสมียน     หงษ์โต

0-19950650 , 0-3542-4350

นายกเทศมนตรี ต.โคกคราม

นายสมพงษ์   สุนทรธรรม

0-1986-5321

นายกเทศมนตรี ต.บางปลาม้า

นางสมุทร      จิรวานิชหิรัญ

0-1705-8852 , 0-3558-7448

นายกเทศมนตรี ต.ไผ่กองดิน

นายสุรินทร์    อัยราวงษ์

0-1705-0637

นายกเทศมนตรี ต.บ้านแหลม

นายบัณฑิต     เฮงวัฒนา

0-1943-1515

ข้อมูลท้องถิ่น อ.บางปลาม้า

           

-         พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 482.954 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,846 ไร่

-         ประชากร จำนวน 81,436 คน ชาย 40,237 คน หญิง 41,199 คน

-         แบ่งเป็น 14 ตำบล/127 หมู่บ้าน/5ชุมชน/21,172 ครัวเรือน

-         เทศบาลตำบล   4   แห่ง            - องค์การบริหารส่วนตำบล  14  แห่ง

-         ธนาคาร   3   แห่ง                       - โรงพยาบาล   2  แห่ง

-         โรงงานอุตสาหกรรม  9  แห่ง   - สถานีอนามัย   16  แห่ง

-         วัด   75   แห่ง                              - โรงเรียน  59  แห่ง

-         อู่ซ่อมรถจำนวน  93  แห่ง        - ร้านทอง  1  แห่ง

-         สถานบริการไม่มี                       -โรงแรมไม่มี

รายชื่อนายก อบต.อ.บางปลาม้า

ตำบล

รายชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์

ตำบล

รายชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์

โคกคราม

นายวัฒนา     คำพันธ์

0-1943-3819

ตะค่า

นายมณูญ    โพธิ์มณี

0-6106-4783

บางปลาม้า

นายไพบูลย์ยิ้มประเสริฐ

0-9043-2993

กฤษณา

น.ส.เดือนเพ็ญ ใจเพชร

0-1854-9830

มะขามล้ม

นายโอภาส  จันทร์เพ็ญ

0-1195-1798

บ้านแหลม

นายสุรพงษ์  พนากิจกุล

0-1858-2112

จรเข้ใหญ่

นายบัญชา   วิริยพัตร

0-1858-0091

บางใหญ่

นายธัญญา   วารีรัตน์

0-9223-9238

องครักษ์

นายภาสกร  พุทธจรรยา

0-9836-5060

วัดดาว

นายประทิว  รัศมี

0-3541-5403

ไผ่กองดิน

นายบุญเหลือ ฤกษ์รัชนี

0-9836-8132

วัดโบสถ์

นายสนม      ตาพันธ์

0-9918-3040

สาลี

นายชาติชาย   พรบำรุง

0-1943-2846

วังน้ำเย็น

นายณรงค์   ลิ้มจันทร์ทอง

0-1292-9272

ข้อมูลสถานภาพ สภ.อ.บางปลาม้า

สถานภาพกำลังพล

งานป้องกันปราบปราม

อัตรากำลังอนุญาต

อัตราตัวคนจริง

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

6

103

109

4

81

85

งานสืบสวนสอบสวน

อัตรากำลังอนุญาต

อัตราตัวคนจริง

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

9

21

30

6

12

18

ธุรการ

อัตรากำลังอนุญาต

อัตราตัวคนจริง

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

1

8

9

-

4

4

รวม

อัตรากำลังอนุญาต

อัตราตัวคนจริง

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

16

132

148

10

97

107

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว
picture122.png - 169.97 Kb
หน้าหลักประวัติความเป็นมาบุคคลากร50 มือปืนสำคัญสถิติคดีอาญา 5 กลุ่มข้อมูลการปกครอง อ.บางปลาม้าแหล่งท่องเที่ยวประมวลภาพบรรยากาศงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีคณะ กต.ตร.รวมลิงค์ร้องเรียนแจ้งเบาะแสกระดานข่าวคู่มือประชาชนแผนมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าสาธาณูปโภคทําอย่างไรเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยสำนักงานคุ้มครองพยานTop
Copyright 2000 - 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
แมมโบลายไทยพัฒนาระบบภาษาไทยโดยฅนไทย | Hosting powered by thaizone.com