arrowหน้าหลัก arrow ข้อมูลการปกครอง อ.บางปลาม้า
logo.jpg
ประชาสัมพันธ์ด้านบน
 ขอต้อนรับทุกท่าน
www.bpm.police7.net
              เหตุด่วนเหตุร้าย -เบาะแส-สภ.บางปลาม้า ยินดีรับใช้ 
 *
โทร 0-3558-7191  ,0-3558-7372
   * โทรสาร 0-3558-7191

www.bpm.police7.net

                                    สังคมปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ และมั่นใจในตำรวจ             
ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์  มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้
ดยการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติสูงสุด

004-RYL-090606_008.jpg

ผู้บริหาร

  

      พ.ต.อ.วชิระ   ลภเลิศ

      ผกก.สภ.บางปลาม้า

Code 

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
บุคคลากร
50 มือปืนสำคัญ
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม
ข้อมูลการปกครอง อ.บางปลาม้า
แหล่งท่องเที่ยว
ประมวลภาพบรรยากาศงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
คณะ กต.ตร.
รวมลิงค์
ร้องเรียนแจ้งเบาะแส
กระดานข่าว
คู่มือประชาชน
แผนมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าสาธาณูปโภค
ทําอย่างไรเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย
สำนักงานคุ้มครองพยาน
ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลการปกครอง อ.บางปลาม้า PDF พิมพ์ ส่งเมล
แก้ไขโดย Administrator   
วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลการปกครอง อ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี

ตำแหน่ง

รายชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายทรงพล   ทิมาศาสตร์

0-3553-5335 ,0-3553-5500

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายณัฐวุฒิ    ประเสริฐสุวรรณ

0-1823-7909 ,0-2421-1922

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายบุญชู       จันทร์สุวรรณ

0-1852-2558

นายอำเภอบางปลาม้า

นายพิชัย         ธิติศักดิ์

0-3558-7519

ตำบล

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ประชากร

กำนัน

เบอร์โทรศัพท์

ชาย

หญิง

รวม

โคกคราม

12

2262

3,771

4,053

7,824

นายธรรมนูญ    มณีอินทร์

0-3540-0226

บางปลาม้า

12

2,293

4,325

4,542

8,867

นายเสน่ห์         รอดโฉมฉิน

0-3541-4124

มะขามล้ม

14

1,465

2,535

2,716

5,251

นายหิรัญ          ดวงจันทร์

0-3541-6334

จรเข้ใหญ่

9

1,282

2,568

2,620

5,188

นายสัญญา        พละเลิศ

0-6101-1087

องครักษ์

7

1,477

2,730

2,941

5,671

นายสมชาย       สง่าแสง

0-1944-6701

ไผ่กองดิน

8

1,525

3,399

3,552

6,951

นายกำพล         จรุงกิจกุล

0-3542-2037

สาลี

8

1,971

3,587

2,547

5,036

นายสำรวม       ลาภโสภา

0-3567-1107

ตะค่า

9

1,596

2,913

3,082

5,995

นายศรีนวล       ศรีเสงี่ยม

0-3558-7847

กฤษณา

7

1,026

1,946

2,025

3,971

นายชัย              ไกรแก้ว

0-9258-0424

บ้านแหลม

5

1,137

2,338

2,537

4,875

นางจริญลักษณ์  อายุวัฒน์

0-3558-7158

บางใหญ่

8

1,175

2,334

2,334

4,668

นายสมาน         ท้วมทวยหาญ

0-3542-4342

วัดดาว

10

1,616

3,123

3,352

6,475

นายปราโมทย์   ศรีเมือง

0-9886-3742

วัดโบสถ์

11

1,259

2,548

2,704

5,252

นายสมควร       ทับทิมเทศ

0-9511-2701

วังน้ำเย็น

7

1,088

2,120

2,194

4,314

นางเบญจมาศ    ข้าวเข็มทอง

0-1930-3350

ตำแหน่ง

รายชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์

สจ.อ.บางปลาม้า เขต 1

นายชาญชัย     ประเสริฐสุวรรณ

0-9836-0343

สจ.อ.บางปลาม้า เขต 2

นายหริพล      พนากิจกุล

0-1314-5945

สจ.อ.บางปลาม้า เขต 3

นายเสมียน     หงษ์โต

0-19950650 , 0-3542-4350

นายกเทศมนตรี ต.โคกคราม

นายสมพงษ์   สุนทรธรรม

0-1986-5321

นายกเทศมนตรี ต.บางปลาม้า

นางสมุทร      จิรวานิชหิรัญ

0-1705-8852 , 0-3558-7448

นายกเทศมนตรี ต.ไผ่กองดิน

นายสุรินทร์    อัยราวงษ์

0-1705-0637

นายกเทศมนตรี ต.บ้านแหลม

นายบัณฑิต     เฮงวัฒนา

0-1943-1515

ข้อมูลท้องถิ่น อ.บางปลาม้า

           

-         พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 482.954 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,846 ไร่

-         ประชากร จำนวน 81,436 คน ชาย 40,237 คน หญิง 41,199 คน

-         แบ่งเป็น 14 ตำบล/127 หมู่บ้าน/5ชุมชน/21,172 ครัวเรือน

-         เทศบาลตำบล   4   แห่ง            - องค์การบริหารส่วนตำบล  14  แห่ง

-         ธนาคาร   3   แห่ง                       - โรงพยาบาล   2  แห่ง

-         โรงงานอุตสาหกรรม  9  แห่ง   - สถานีอนามัย   16  แห่ง

-         วัด   75   แห่ง                              - โรงเรียน  59  แห่ง

-         อู่ซ่อมรถจำนวน  93  แห่ง        - ร้านทอง  1  แห่ง

-         สถานบริการไม่มี                       -โรงแรมไม่มี

รายชื่อนายก อบต.อ.บางปลาม้า

ตำบล

รายชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์

ตำบล

รายชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์

โคกคราม

นายวัฒนา     คำพันธ์

0-1943-3819

ตะค่า

นายมณูญ    โพธิ์มณี

0-6106-4783

บางปลาม้า

นายไพบูลย์ยิ้มประเสริฐ

0-9043-2993

กฤษณา

น.ส.เดือนเพ็ญ ใจเพชร

0-1854-9830

มะขามล้ม

นายโอภาส  จันทร์เพ็ญ

0-1195-1798

บ้านแหลม

นายสุรพงษ์  พนากิจกุล

0-1858-2112

จรเข้ใหญ่

นายบัญชา   วิริยพัตร

0-1858-0091

บางใหญ่

นายธัญญา   วารีรัตน์

0-9223-9238

องครักษ์

นายภาสกร  พุทธจรรยา

0-9836-5060

วัดดาว

นายประทิว  รัศมี

0-3541-5403

ไผ่กองดิน

นายบุญเหลือ ฤกษ์รัชนี

0-9836-8132

วัดโบสถ์

นายสนม      ตาพันธ์

0-9918-3040

สาลี

นายชาติชาย   พรบำรุง

0-1943-2846

วังน้ำเย็น

นายณรงค์   ลิ้มจันทร์ทอง

0-1292-9272

ข้อมูลสถานภาพ สภ.อ.บางปลาม้า

สถานภาพกำลังพล

งานป้องกันปราบปราม

อัตรากำลังอนุญาต

อัตราตัวคนจริง

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

6

103

109

4

81

85

งานสืบสวนสอบสวน

อัตรากำลังอนุญาต

อัตราตัวคนจริง

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

9

21

30

6

12

18

ธุรการ

อัตรากำลังอนุญาต

อัตราตัวคนจริง

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

1

8

9

-

4

4

รวม

อัตรากำลังอนุญาต

อัตราตัวคนจริง

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

สัญญาบัตร

ประทวน

รวม

16

132

148

10

97

107

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว
picture122.png - 169.97 Kb
หน้าหลักประวัติความเป็นมาบุคคลากร50 มือปืนสำคัญสถิติคดีอาญา 5 กลุ่มข้อมูลการปกครอง อ.บางปลาม้าแหล่งท่องเที่ยวประมวลภาพบรรยากาศงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีคณะ กต.ตร.รวมลิงค์ร้องเรียนแจ้งเบาะแสกระดานข่าวคู่มือประชาชนแผนมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าสาธาณูปโภคทําอย่างไรเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยสำนักงานคุ้มครองพยานTop
Copyright 2000 - 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
แมมโบลายไทยพัฒนาระบบภาษาไทยโดยฅนไทย | Hosting powered by thaizone.com